Privaatsuspoliitika ja müügitingimused

PRIVAATSUSPOLIITIKA

operapizza.ee veebipoe isikuandmete töötlejaks on Kanvera OÜ , aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Kotka tn 3b, e-mail: info@operapizza.ee.

Oleme pühendunud Teie privaatsuse tagamiseks ja kaitsmiseks. Teie privaatsus on meile oluline.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Isiklik teave on informatsioon, mis iseseisvalt või koos muu teabega, võimaldab üksikisiku tuvastada.

Me kogume teie kohta järgmist isiklikku teavet:

Inimeste puhul, kes on meie veebilehel registreerinud, kuid, kes ei ole veel meie teenuseid või tooteid tarbinud, palume anda nõusolek andmete töötlemiseks enne, kui teile turunduspakkumisi edastame.

Me ei salvesta makseteavet, krediit- või deebetkaardi andmed.

Kuidas kogutud teavet kasutatakse

Andmetöötleja töötleb kasutaja kogutud andmeid ainult siis, kui selleks on põhjus ja andmete kasutamine on lubatud andmekaitseseadustele tuginedes.

Kui me peame teie andmeid töötlema selleks, et teile soovitud teenust pakkuda või teiega lepingulisse suhtesse astuda, siis kasutame teavet järgnevail eesmärkidel:

Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse

Me säilitame teie teavet nii kaua, kuni neid andmeid on tarvis selleks, et täita eelmainitud kasutuseesmärgid. Teil on igal ajal võimalik paluda meil oma isiklike andmete täielikku kustutamist.

Kuidas kogutud andmeid säilitatakse

Me kasutame teie edastatud andmete ja enda poolt elektrooniliselt kogutud teabe hoiustamiseks Zone Media OÜ pakutud ja kaitstud veebiserverit. Ligipääs neile arvutiserveritele toimub läbi tulemüüride ja turvaväravate. Me ei edasta teie isiklikke andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

Teiepoolse päringu korral anname teile ligipääsu teie unikaalse kontoga seotud teabele ja kontaktidega seotud teabele, mis meil teie kohta on. Kontaktide kaudu tehtud päringu korral andke meile palun teada oma praegune kontaktteave, et saaksime oma kirjeid täpselt kontrollida.

Teie andmed on kaitstud

Teie andmed on salasõnaga kaitstud. Kaitse säilimiseks ärge edastage oma salasõna kolmandatele isikutele. Soovitame, et oma arvuti jagamisel teiste inimestega sulgeksite sessiooni lõpetamisel oma brauseriakna. Väljalogimine kaitseb teie andmeid juhul, kui kasutate arvutit koos kellegi teisega või kasutate arvutit avalikus kohas nagu raamatukogu.

Kellega andmetöötlejad andmeid jagada võivad

Aeg-ajalt võib andmetöötlejal olla tarvis eespool mainitu saavutamiseks jagada teie kohta kogutud isiklikku teavet hoolikalt valitud kolmandate pooltega. Nende võivad olla:

Kõigil juhtudel sõlmime selliste kolmandate ettevõtetega kirjalikud lepingud, mis nõuavad, et nad paneksid paika ettevaatusmeetmed teie isiklike andmete kaitsmiseks.

Teie õigused

Teil, kui andmesubjektil, on järgnevad õigused. Kui soovite teostada ükskõik millist neist õigustest, võtke meiega kontaktide kaudu ühendust.

Õigus ligipääsule. Teil on õigus pääseda oma andmete ligi (kui me seda töötleme).

Õigus parandamisele. Teil on õigus oma andmeid parandada, kui see on ebatäpne või ebatäielik.

Õigus kustutamisele. See on tuntud ka kui „õigus olla unustatud“, lihtsustatult tähendab see teie õigust paluda meil kustutada täielikult või osaliselt teie kohta hoiustatav teave.

Õigus piirata töötlemist. Teil on õigus „blokeerida“ või „summutada“ teie andmete edasine kasutamine.

Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui olete andnud oma nõusoleku ükskõik millisele teie andmetega tehtavale toimingule, siis on teil õigus võtta see nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda aga meiepoolset andmete kasutamist ebaseaduslikuks sellel ajal, kui nõusolek oli ilmne.

Õigus esitada töötlemisele vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväide kindlat tüüpi andmete töötlemisele, sealhulgas otseturunduse ja profiilimise alasele töötlemisele.

KÜPSISED

Opera Pizza e-poe poolt kasutatavad küpsised ei kujuta mingit ohtu Teie arvutile, kasutatavale veebibrauserile, ega levita arvutiviiruseid. Veebilehekülge külastades tuvastavad küpsised Teie poolt kasutatava brauseri.

E-poest tellimust vormistades, salvestavad küpsised Teie poolt sisestatud andmed selleks, et tulevikus oleks Teie külastus veelgi mugavam.

Küpsiseid kasutatakse:

Lisaks kasutame analüütika jaoks Google Analytics teenust, mis salvestab analüütika koostamise jaoks küpsiseid. Google Analyticsi küpsised tunneb ära järgnevate nimedega: utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gid. Analüütika kogumine aitab meil paremini aru saada külastajate huvidest ning annab ülevaate lehe külastatavusest.

Kaebused

E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-posti aadressile: info@operapizza.ee

Vastutus ja vääramatu jõud

Kanvera OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Kanvera OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kanvera OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või tellimusele pitsarestorani järeletulemise viibimise eest, kui kahju või toote valmimise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kanvera OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kanvera OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused

Kõiki www.operapizza.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kanvera OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist www.operapizza.ee e-pood andmebaasist.

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Teie ja Kanvera OÜ vahel seoses www.operapizza.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguse kaitsmise eesmärgil Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Kontakt

www.operapizza.ee e-poe omanikfirma on Kanvera OÜ

Kanvera OÜ

Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Kotka tn 3b, 11315

e-post: info@operapizza.ee

eg Nr. 0069234, KMKR nr. EE100287008